Wetenschap

De orthopeden van het HagaZiekenhuis vinden medisch wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk, omdat dit de zorg voor de patiënt in de toekomst kan verbeteren.

Binnen de afdeling orthopedie dragen deze orthopeden en arts-assistenten dan ook actief bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekscoördinator
De afdeling Orthopedie heeft een eigen onderzoekscoördinator die de kwaliteit en coördinatie van de verschillende onderzoekslijnen in de gaten houdt.

Ook doen studenten van bijvoorbeeld de opleidingen Geneeskunde en Fysiotherapiewetenschappen een wetenschappelijke stage onder begeleiding van de orthopeden en de onderzoekscoördinator.

Meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek
U kunt – geheel vrijblijvend – gevraagd worden om mee te doen aan één van deze onderzoeken. In de bijbehorende folder vindt u meer informatie over het meedoen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Klik hier voor een lijst met lopende onderzoeken.

Kwaliteit van zorg
De afdeling Orthopedie gebruikt ook gegevens uit het verleden om de kwaliteit van zorg te kunnen toetsen. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de zorg voor de patiënt continu te verbeteren. Het gaat hierbij om anonieme gegevens die niet naar een individu herleidbaar zijn.

Zie ook: Kwaliteit.