Routebeschrijving

Haga Ziekenhuis
Locatie Sportlaan
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

Voor afspraken op de polikliniek kunt u bellen 070 - 210 63 98.
Afspraken maken tussen 8.00 en 16.00 uur.

Het faxnummer van de polikliniek is 070 - 2106191.

Het JulianaKinderZiekenhuis (JKZ) is gehuisvest aan de locatie Leyweg, Els Borst-Eilersplein 275, tel 070- 210 0000.
ouders.julianakinderziekenhuis.nl